Paniom pokłon poetycki

Miejscowość: Kościan
Miejsce: MBP
Data zakończenia: 2018-03-09

Paniom pokłon poetycki - spotkanie z Pawłem Kuszczyńskim, poetą i krytykiem literackim w MBP

Dział Zbiorów dla Dorosłych