Parkowanie w strefie płatnego parkowana w dniu 12 listopada 2018 roku

Informujemy, że w związku ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117) – parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kościan w dniu 12 listopada 2018 roku jest bezpłatne.