Programy UE

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Kościanie

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Kościanie

Ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
Tel. (0 65) 512 16 96

www: http://koscian.pttk.pl
e-mail: biuro@koscian.pttk.pl

Godziny urzędowania: w czwartki od godz. 17.00 do 19.00
Forma prawna organizacji: oddział
Ilość członków: 125

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Kościanie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

  1. Tadeusz Krzyżanowski - Prezes
  2. Lucyna Cieślik - Sekretarz
  3. Kazimierz Jankowiak  - Skarbnik

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

Celem statutowym PTTK jest rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa. PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.