Programy UE

Powrót alkomatów na stacje paliw

Już od lipca wracają alkomaty na stacje paliw: Orlen ul. Śmigielska, Orlen ul. Północna, Shell ul. Gostyńska.

Jeśli nie jesteś pewien czy możesz prowadzić pojazd mechaniczny możesz się upewnić na trzech kościańskich stacjach paliw. 

Z alkomatu można skorzystać po zakupieniu ustnika. Urządzenia zostały zakupione ze środków pochodzących ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.