Profilaktyka nowotworów jelita grubego

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski w wieku 50–74 lat do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego – bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się
w dniu 16.11.2020 r. o godz. 15:00
w Auli nr 200 przy ul. Bernardyńskiej 2


Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi
w dniu 19.11.2020 r. w godz. 12:00–16:00
w Auli nr 200 przy ul. Bernardyńskiej 2


Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, a sprawują opiekę nad osobą zależną, mogą skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej dla tej osoby zapewnianej w ramach programu.
W ramach programu prowadzona jest również edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.


Więcej szczegółów na temat badań oraz informacji o profilaktyce raka jelita grubego na stronie www.badaniaopen.pl