Programy UE

Programy Rządowe

Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie

Budowa ulicy Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich

Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie

Korpus Wsparcia Seniorów