Przebudowa ul. Różanej

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Różanej w Kościanie.

Wykonywana będzie nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o powierzchni 1.741,50 m2. Droga remontowana będzie na długości 280mb. W ramach przebudowy wykonywana będzie także kanalizacja deszczowa.
Ogłoszenie o przetargu na BIP.