Programy UE

Przekazanie sprzętu I LO

W dniach 27.08, 05.09 oraz 10.09 br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie przekazano sprzęt i materiały, niezbędne na potrzeby projektu pt. „AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liceum Ogólnokształcące wspólnie z 5 innymi szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu województwa wielkopolskiego zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie, realizowanym przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Działania projektowe mają na celu podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego, poprzez opracowanie i wdrożenie w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30 września 2015 r. W związku z powyższym w szkole prowadzone będą zajęcia z przedmiotu „Ekologia Krajobrazu” oraz pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych (tzw. „nakładka” ATP). W trakcie ich trwania uczniowie  pod opieką nauczycieli –  Janiny Wawrzyniak, Roberta Padurka oraz Violetty Błażeczek, będą korzystać ze sprzętu i materiałów zakupionych ze środków unijnych. Z tego powodu konieczne było wyposażenie szkoły m. in. w tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, komputer przenośny. W skład zestawu do aparatury badawczej, niezbędnego przy realizacji projektów uczniowskich, weszły m. in. solarymetr, czyli miernik promieniowania słonecznego, termohigrometr pozwalający na określenie wilgotności względnej powietrza, podręczny zestaw do analizy wody, umożliwiający chociażby określenie poziomu zawartości azotanów i fosforanów, a także pH i twardości wody, czy też lornetki, dzięki którym uczniowie będą mogli obserwować ptaki oraz inne zwierzęta. Podczas przekazania sprzętu obecni byli wybrani pracownicy szkoły, jak również przedstawicielka IŚRL PAN – dr inż. Maria Szyszkiewicz-Golis, Aleksander Urbański z firmy Gamma w Luboniu oraz firma Projekcja z Wrocławia. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.ekologia-krajobrazu.pl.

„AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu
www.ekologia-krajobrazu.pl
IŚRL PAN w Poznaniu, ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
adres e-mail: akademia.atp@gmail.com, tel. 061 8475601, wewn. 34, fax: 061 8473668
NIP 7811834352, REGON: 301065720