Przyjaciele Zippiego

Od września 2019 rozpocznie się realizacja rekomendowanego przez PARPA oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii programu profilaktycznego skierowanego dla najmłodszych dzieci, które jeszcze nie były objęte tym programem w kościańskich szkołach. Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających ich funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Gmina Miejska Kościan przekaże na ten cel kwotę w wysokości 12.000 zł.