Programy UE

Przypominają przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania

Celem akcji prowadzonej przez Straż Miejską w Kościanie jest przypomnienie kierowcom o zasadach poruszania się po strefie zamieszkania. Jednym z elementów akcji jest ulotka, którą Strażnicy Miejscy rozdają kierowcom poruszającym się po obszarze strefy.

W strefie zamieszkania obowiązują szczególe zasady ruchu drogowego, przestrzegajmy ich, są wakacje, dzieci częściej poruszają się po drogach, dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – apeluje komendant Maciej Szymczak.

Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego „strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

O początku jak i końcu strefy zamieszkania informują nas specjalne znaki na których znajduje się pojazd, domek, oraz dwie postacie grające w piłkę. Znaki te określone są według obowiązujących przepisów symbolami D-40 – strefa zamieszkania i D-41 – koniec strefy zamieszkania.

  • w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
  • wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”,
  • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu, więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,
  • dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu,
  • w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.