Programy UE

Rekultywacja części bocznego boiska trawiastego przy Stadionie Miejskim

Rekultywacja części bocznego boiska trawiastego przy Stadionie Miejskim w Kościanie zostanie przeprowadzona w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – II etap”.

Zakres inwestycji obejmuje: prace przygotowawcze, roboty ziemne, system nawadniania, rekultywacja nawierzchni trawiastej oraz montaż instalacji nawadniającej. Prace wykona firma: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA Renata Przybylska z Leszna, za kwotę 108 000,00 zł.