Programy UE

Rozstrzygnięciu konkursu plastycznego w bibliotece

W środę, 22 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Świąteczne skrzaty, gnomy i krasnale, które KOLOROWE noszą szale”.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Celem konkursu było rozbudzenie aktywności twórczej i wyobraźni dziecka oraz  nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Ocenie prac konkursowych podlegała samodzielność pracy, ogólny wyraz artystyczny oraz oryginalność i pomysłowość wybranej techniki plastycznej.

 

Jury konkursu w składzie:

Kinga Kwaczyńska  –  nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej

Dariusz Łukaszewski  – p.o. Dyrektora Miejskie Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

Joanna Markiewicz – Kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

po długich obradach oceniło 28 prac i postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

w kategorii 5-7 lat:

I Miejsce

Agata Spychała, 6 lat

II Miejsce

Nikola Kubiak, 7 lat

III Miejsce

Mia Żak, 5 lat

Wyróżnienia:

Małgorzata Stolecka, 6 lat

Zuzanna Szymańska, 6 lat

w kategorii 8-11 lat:

I Miejsce

Jakub Nurchis, 11 lat

II Miejsce

Zofia Piecuch, 10 lat

III Miejsce

Kamil Nowak, 9 lat

Wyróżnienia:

Mateusz Kozłowski, 8 lat

Kalina Kondras, 8 lat

Nagroda Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie: Nadia Kozłowska, 10 lat.

 

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez:

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie,

Starostwo Powiatowe w Kościanie,

Urząd Miejski Kościana.