Sprawdź siedzibę Komisji Wyborczej w Kościanie

Zachęcamy do sprawdzenia siedziby Komisji Wyborczej. Po wpisaniu adresu zamieszkania w wyszukiwarce podana zostanie siedziba (adres) Komisji Wyborczej.

Sprawdź siedzibę Komisji Wyborczej na mapie:  (Szukaj -> Obiekty -> Kategoria Wybory) lub (Szukaj -> Adresy -> Pokaż siedzibę komisji wyborczej)  W załączeniu graficzne przedstawienie sposobu wyszukiwania adresu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 21 sierpnia 2018 r - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, ilczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej - Obwieszczenie

Więcej informacji na temat Wyborów Samorządowych w Biuletynie Informacji Publicznej