Programy UE

Środki dezynfekujące dla kościańskich szkół

Gmina Miejska Kościan otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środki dezynfekujące z przeznaczeniem na zaopatrzenie kościańskich szkół podstawowych i Liceum Ogólnokształcącego.

Łącznie otrzymano 375 litrów płynu dezynfekującego (75 baniaków 5-litrowych), który został już przekazany do jednostek oświatowych.