Programy UE

Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej

Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
Ul. Rzemieślnicza 2
64-000 Kościan

Adres do korespondencji:

Ul. Zacisze 6
64-000 Kościan
Tel. (0 65) 512 40 98; Kom. 601 585 378
Fax (0 65) 512 40 98

e-mail: SILENTIUMO@op.pl

Godziny urzędowania: poniedziałki – Cech Rzemiosł Różnych
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków: 85

Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dominik Wieszczeczyński - Prezes stowarzyszenia

Cele i zadania statutowe Stowarzyszenia:

  1. Integracja i organizacja środowiska kupieckiego.
  2. Obrona przed ekspansją wielkopowierzchniowych marketów.
  3. Szerzenie idei patriotyzmu lokalnego.
  4. Pomoc finansowa skierowana do społeczeństwa lokalnego, a przeznaczona na cele humanitarno oświatowe, wychowawcze i sportowe.
  5. Wpływ na uczestniczenie w podziale i racjonalnym wydawaniu wypracowanych dochodów na rzecz miasta Kościana i powiatu kościańskiego.