Programy UE

01 grudnia 2023

Stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów

Sześcioro młodych mieszkańców Kościana otrzymało akty nadania stypendiów i nagród Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

Samorząd Kościana był pierwszym, który 26 lat temu postanowił corocznie wpłacać pieniądze na fundusz stypendialny Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Tradycją Stowarzyszenia stało się wręczanie stypendiów podczas sesji rad miast i gmin, które wspierają jego działalność. W tym roku stypendyści z Kościana otrzymali akty nadania stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce podczas sesji, która odbyła się w Kościańskim Ośrodku Kultury w czwartek, 30 listopada.

Laudację sześciorga młodych i zdolnych mieszkańców Kościana przedstawił Leszek Majchrzak – wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowego. Są nimi: Lena Kamińska, Filip Jaśkowiak, Marianna Mazur, Filip Kauch, Bohdan Jakovenko, Anna Firlej, Nikola Suszczewicz i Zuzanna Kaczmarek.

Akty nadania wręczali: Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Dawid Olejniczak i burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Przypomnijmy, że podstawowym celem Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego jest wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju.

Pamiątkowe zdjęcie stypendystów z burmistrzem, przewodniczącym rady i wiceprezesem stowarzyszenia.
Pamiątkowe zdjęcie stypendystów z burmistrzem, przewodniczącym rady i wiceprezesem stowarzyszenia.