Programy UE

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/zarzad-sukcesyjny-jak-plynnie-przekazac-firme-nastepcom