Programy UE

Szkice z dziejów kościańskiego Magistratu

Praca zbiorowa pod red. Józefa Kubickiego, wydana w 2006 r.

Przedmiotem opracowania jest historia kościańskiego Magistratu i jego pracowników w układzie historycznym. Publikacja zawiera artykuły Piotra Bauera, Mariana Koszewskiego, Józefa Kubickiego, Teresy Masłowskiej, Wacława Nawrockiego, Jana Pawickiego i Mirona Ratajczaka.