Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie wśród laureatów konkursu Wojewody Wielkopolskiego

5 września br. nastąpiło rozstrzygniecie ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konkursu na najlepiej przygotowany i zrealizowany szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny. Swoje zgłoszenia do konkursu nadsyłały szkoły podstawowe z terenu całej Wielkopolski.

Komisja konkursowa zgodnie z postanowieniami regulaminu, przyznała trzy równorzędne nagrody dla Szkół – Laureatów Konkursu. Jednym z laureatów została Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie.