Programy UE

Szkolenie - Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alk.

Miejscowość: Kościan
Miejsce: ul. Bernardyńska 2
Data rozpoczęcia: 2022-04-04
Data zakończenia: 2022-04-04
Organizator: Urząd Miejski Kościana

Szanowni Państwo, w trosce o ułatwienie Państwu zrozumienia przepisów prawa oraz mając na uwadze konsekwencje finansowe wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z prawem zapraszamy na szkolenie „Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- prawo i praktyka” w dniu 4 kwietnia 2022 r. od godz. 10 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie- AULA.

na którym otrzymają Państwo niezbędne informacje dotyczące procedury kontroli, w tym przygotowania odpowiednich dokumentów podlegających ewentualnej kontroli. Przedstawione zostaną również najnowsze przepisy prawne w zakresie prowadzonej działalności w zakresie handlu alkoholem oraz zostanie przeprowadzona kampania „Sprawdzam i chronię”.

Przekazane informacje będą oparte przykładami, w tym wyrokami naczelnych sądów administracyjnych w zakresie handlu napojami alkoholowymi. 

Na szkolenie zapraszam również zatrudnione przez Państwa Przedsiębiorców osoby. Przypomnę, że przedsiębiorca ponosi konsekwencje w przypadku niezgodnej z prawem sprzedaży napojów alkoholowych nawet wówczas, kiedy sprzedaży dokona zatrudniona przez niego osoba.

Szkolenie przeprowadzi dr Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany instruktor ds. szkolenia sprzedawców handlujących napojami alkoholowymi.

 Czas trwania szkolenia ok. 2,5 godziny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające obecność na szkoleniu oraz stosowne materiały ułatwiające przygotowanie się do kontroli.