Programy UE

Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie

ul. Rzemieślnicza 2
64-000 Kościan
tel. 065 512 21 85

Godziny urzędowania: w każdy poniedziałek i piątek odbywają się próby chóru w godzinach od 19.30-21.00.
Forma prawna organizcji: stowarzyszenie
Ilość członków: 49 osób czynnie uczestniczących w próbach chóru i koncertach oraz dyrygent.

Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” przy P.C.R.i P. w Kościanie posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu wchodzą:

  1. Jan Lasik - Prezes
  2. Andrzej Żurkiewicz - Z-ca Prezesa
  3. Elżbieta Szłapka - Skarbnik

Cele i zadania statutowe:

Towarzystwo promuje pieśni chóralne podczas koncertów organizowanych przez zarząd i dydrgenta, lub na zaproszenie instytucji i organizacji. Zapoznanie szerokiego kręgu społeczeństwa w różnym wieku z pieśniami chóralnymi kompozytorów polskich i zagranicznych.

Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" w Kościanie ogłasza nabór nowych członków.

Panie i Panowie, pragnący śpiewać w Chórze "Lutnia", mogą zgłaszać się w poniedziałki i piątki od godz. 19.15 do 21.00 do salki Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i

Przedsiebiorczości ul. Rzemieślnicza 2 w Kościanie.

Chór corocznie organizuje wycieczki koncertowo-krajobrazowe, krajowe i zagraniczne.