Programy UE

Tysiąc kart mieszkańca wydanych

W okresie pierwszych dwóch tygodni funkcjonowania wydanych zostało ponad 1000 Kościańskich Kart Mieszkańca.

Wprowadzona z początkiem bieżącego roku Kościańska Karta Mieszkańca cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Kościana. Zgłosiło się już kilkunastu prywatnych partnerów z ofertą zniżkową. Jestem przekonany, że program będzie się rozwijał, a korzyści wynikające z posiadania karty będą sukcesywnie powiększane – informuje burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Przypominamy, że do otrzymania Karty uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kościan, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Kościanie, bez względu na to czy osiągają dochód, i deklarują, że miejscem ich zamieszkania jest Gmina Miejska Kościan, które w zeznaniu rocznym PIT za ostatni rok podatkowy lub na formularzu ZAP-3 lub na innym dokumencie złożonym we właściwym organie podatkowym skutkującym zmianą adresu, zgłosiły faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kościan, a także ich dzieci uczące się do 26 roku życia, które zamieszkują Gminę Miejską Kościan.

Aby otrzymać Kościańską Kartę Mieszkańca należy bezbłędnie wypełnić i wysłać wniosek dostępny na stronie www.karta.koscian.pl. Otrzymasz informację (SMS, e-mail) o możliwości odbioru karty. Następnie należy przyjść do Urzędu Miejskiego Kościana podpisać wniosek (Al. Kościuszki 22; pon 7:15-16:15, wt-czw 7:15-15:15, pt 7:15-14:15). Jeśli nie jesteś zameldowany w Kościanie przynieś i okaż pierwszą stronę złożonej deklaracji PIT (potwierdź rozliczanie podatku dochodowego wskazując Kościan jako miejsce zamieszkania). W przypadku braku dostępu do internetu, w wypełnieniu wniosku pomoże pracownik Urzędu w Biurze Obsługi.

Więcej informacji na stronie: www.karta.koscian.pl.