Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: soo@koscian.pl

Ratusz, Rynek 1
Pokój nr 2 (parter) - zadania z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzenie rejestrów, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
Kierownik Wydziału tel. 65 512 00 10

Pokój nr 1 (parter) - zadania w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, wyborami i referendami.
tel. (65) 512 31 96