Programy UE

W rejonie ul. Gostyńskiej etap A - wyłożenie do publicznego wglądu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Gostyńskiej etap A

Projekt w załącznikach.