Wybrane zagadnienia z Prawa Pracy

Miejscowość: Kościan
Miejsce: OWP
Data zakończenia: 2018-08-28
Organizator: OWP Kościan

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu Prawa Pracy zapraszamy na szkolenie pod hasałem: Wybrane zagadnienia z Prawa Pracy - nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, ochrona przed zwolnieniem, urlopy pracownicze 28 sierpnia 2018 r. w godz. 10-15.30 W Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

Podczas spotkania omówione zostaną tematy obejmujące:

1) Stosunek pracy - nawiązywanie, rozwiązywanie, rodzaje umów, obowiązki stron

2) Urlopy pracownicze - wypoczynkowe, związane z rodzicielstwem, bezpłatne, okolicznościowe - komu przysługują, w jakim wymiarze są udzielane, wyjątki i ograniczenia.

3) Ochronę pracownika przed zwolnieniem - kobiety w ciąży, pracownicy w wieku przedemerytalnym, pracownik na urlopie i zwolnieniu chorobowym.

Spotkanie poprowadzi Dagna Barwińska - prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 12494, na co dzień współpracująca z biurami rachunkowymi oraz kancelariami prawnymi jako ekspert z zakresu prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz  prawa pracy.

Koszt szkolenia: 150,00 zł brutto od 1 osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83, 797 508 207.