Programy UE

Wysokie wyniki egzaminów ósmoklasistów w Kościanie

Absolwenci kościańskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan, uzyskali wysokie wyniki egzaminów ósmoklasistów.

- Gratuluję młodzieży wysokich wyników uzyskanych na egzaminach ósmoklasistów. W Kościanie są one wyższe niż średnia dla kraju, województwa i powiatu. Życzę, aby absolwenci dostali się do wymarzonych szkół średnich i realizowali wybrane ścieżki edukacji – podkreślił Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz.

W kościańskich szkołach podstawowych do egzaminu końcowego, sprawdzającego wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przystąpiło łącznie 381 uczniów.

Poniżej przedstawiamy średnie procentowe wyników poszczególnych kościańskich szkół oraz średnie procentowe wyników dla gminy, powiatu, województwa oraz kraju.

Nazwa szkoły

język polski

matematyka

język angielski

Szkoła Podstawowa nr 1

55

53

64

Szkoła Podstawowa nr 2

57,6

44,8

60

Szkoła Podstawowa nr 3

62,10

66,78

70,04

Szkoła Podstawowa nr 4

65,33

61,96

74,29

Średnia gminy

61

59

68

Średnia powiatu

58

56

60

Średnia województwa

57

55

64

Średnia kraju

60

57

67