XXIX Sesja Rady Miejskiej Kościana

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

 W programie sesji podjęcie uchwał  w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
 • zmian uchwały budżetowej na 2017 rok;
 • wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
 • wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2018 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
 • uchwały budżetowej na 2018 rok;
 • zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana;
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie;
 • o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
 • wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan;
 • zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.