Programy UE

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Kościana

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w piątek 26 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 w trybie zdalnym (transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube).

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

  • zamiaru przekształcenia szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych;
  • realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
  • wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2022 rok;
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu;
  • zmian uchwały budżetowej na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021-2033 – druk nr 363;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
  • wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana.
 

Przewodniczący Rady

         (-) Dawid Olejniczak

Plakat - wersja graficzna prezentowanej informacji.
Plakat - wersja graficzna prezentowanej informacji.