XX Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że XX Turniej Wiedzy Pożarniczej nt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje miejskie), który odbył się w SP Nr 1 w Kościanie w dniu 02.03.2018 r. został rozstrzygnięty.

XX Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej

         Burmistrz Miasta Kościana informuje, że XX Turniej Wiedzy Pożarniczej nt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje miejskie), który odbył się w SP Nr 1 w Kościanie w dniu 02.03.2018 r. został rozstrzygnięty.

          W dniu 02.03.2018 r. Komisja w składzie:

Przewodniczący  - kapitan Jacek Donaj           

Członek Komisji - mł. kapitan Bartosz Napierała

Członek Komisji - mł. kapitan Szymon Klemenski

Eliminacje  Miejskie: udział wzięło 20 uczestników, w tym :

-     w grupie   I   -     6,

-     w grupie II   -     9,

-     w grupie III  -     5.

w wyniku rozgrywek finałowych, zakwalifikowała na eliminacje powiatowe, które odbędą się w SP im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, Borowo 76, w dniu 16.03.2018 r. godz. 10:00 następujących uczestników:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. I-VI):

  1. Nelly Abong                                            - SP Nr 4  -     21 /40 pkt.
  2. Piotr Grząślewicz                                    - SP Nr 1 -      18 /40 pkt.
  3. Katarzyna Posała                                     - SP Nr 4  -     17 /40 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. VII-VII, gimnazjalne kl. II-III):

1.  Marianna Gracz                                     - SP Nr 2   -      32 /40 pkt.

2. Katarzyna Lenarska                                - SP Nr 2  -      25 /40 pkt.

3. Ewa Schurmann                              - SP Nr 2  -      21 /40 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1. Miłosz Kiciński                                       -  I L.O. im. O. Kolberga   -       37 /40 pkt.

2. Eryk Nowicki                                         -  ZSP im. F. Ratajczaka  -       32 /40 pkt.

3. Aleksandra Nowak                                  -  I L.O. im. O. Kolberga   -       25 /40 pkt.

          Aby przystąpić do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  należy przeprowadzić eliminacje: - szkolne, miejskie (gminne), powiatowe, wojewódzkie. Jest to test składający się z 40 pytań dla wszystkich grup. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, każda błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi to 0 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 40 punktów. Czas na rozwiązanie testu - 60 minut.

          Organizatorem etapów: szkolnego i miejskiego jest Burmistrz Miasta Kościana – Michał Jurga przy współpracy Prezesa Zarządu OSP Huberta Bartkowiaka.

Sponsorem nagród rzeczowych (sprzętu sportowo-turystycznego), dyplomów i poczęstunku jest Burmistrz.

          Nagrody wręczyli: (w imieniu Prezesa Huberta Bartkowiaka - kapitan Jacek Donaj, w imieniu Burmistrza - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego Kościana – Beata Ścigała.

          Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” przebiegał sprawnie i bez żadnych uwag ze strony uczestników, opiekunów i sędziów.