Programy UE

Zakończenie pierwszego semestru zajęć z „Ekologii Krajobrazu” w I LO w Kościanie oraz ZSP w Nietążko

Dobiegł końca pierwszy semestr zajęć odbywających się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, realizowanych w związku z projektem pt. „AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od września 2013 r. zakwalifikowani do projektu uczniowie wskazanych wyżej szkół uczestniczą w zajęciach z przedmiotu „Ekologia Krajobrazu” oraz tzw. nakładki dla ucznia zdolnego „Akademia Talentów Przyrodniczych”. Podczas lekcji realizują oni projekty badawcze opracowane przez pracowników Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

W bieżącym roku szkolnym kościańskie liceum skupia swoją uwagę na dwóch projektach badawczych pt.: Energia i woda w krajobrazie. Czy rośliny gorączkują? oraz Jak inwazje obcych gatunków roślin wpływają na bioróżnorodność?. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli – Roberta Padurka i Janinę Wawrzyniak. Szczególnie interesujące rezultaty kościańska młodzież osiąga podczas zajęć terenowych, w trakcie których lokalizuje stanowiska roślin inwazyjnych. Wśród stwierdzonych na terenie Kościana niebezpiecznych roślin znalazła się już m.in. kolczurka klapowana – wymieniana jako jeden ze 100 najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Europie.

Interesujące zagadnienia podejmowane są także podczas projektów pt. Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna? oraz Wpływ zasolenia gleby na proces przepływu wody przez roślinę realizowanych pod opieką nauczycielek Danuty Boczek i Marii Depczyńskiej w ZSP w Nietążkowie. Na potrzeby drugiego z wyżej podanych projektów m.in. uczniowie klasy czwartej technikum rolniczego wytypowali punkty obserwacyjne sarny w miejscowościach, w których mieszkają. Więcej informacji o wydarzeniach projektowych w szkołach, stale aktualizowanych przez Roberta Padurka oraz Monikę Oleszak - nauczyciela wspierającego w ZSP w Nietążkowie - można przeczytać na stronie www.ekologia-krajobrazu.pl.