Zamknięcie drogi w Nacławiu - komunikat TORPOL S.A.

W związku z prowadzonymi pracami na kontrakcie „ Modernizacja linii kolejowej E-59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap I” . Informuję, że zamknięcie drogi w Nacławiu zostanie przedłużone do dnia 30.11.2018r. Powodem przedłużenia jest konieczność wykonania platform roboczych, zabezpieczenia jezdni w postaci ścianek szczelnych oraz przystąpienie do robót palowych bezpośrednio po dokonaniu wyburzenia obiektu.