Bieg Tropem Wilczym - UWAGA! Zapisy zakończone

W niedzielę 3.03.2019 r. w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie odbędzie kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym. Planowany jest bieg rodzinny, nieodpłatny, na dystansie 1.963 m. UWAGA! Zapisy zakończone ze względu na wyczerpanie limitu 180 szt. pakietów startowych. Można przyłączyć się do biegu bez pakietu.

Start i meta biegu znajdować się będą przy placu zabaw w Parku Miejskim, na wysokości tablicy informacyjnej o biegach „Parkrun Kościan”. Uczestnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc i pomiaru czasu (w załączeniu mapa z trasą biegu).
Zgłoszenia do biegu poprzez stronę internetową, gdzie rejestrując się wypełnia się Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zapisy elektroniczne do dnia 21.02.2019r. lub do wyczerpania puli 180 szt. pakietów startowych. W załączeniu regulamin biegu.

Biuro biegu będzie czynne od godz. 10:30 -11:45 znajdować się będzie w budynku na terenie Stadionu Miejskiego w Kościanie od strony ul. Bączkowskiego, gdzie wydawane będą pakiety startowe m.in. pamiątkowa koszulka bawełniana (koszulki w różnych rozmiarach - o dostępnym rozmiarze decyduje kolejność odbioru pakietu w dniu biegu). W przypadku niewykorzystania limitu pakietów startowych będzie możliwość zapisania się w dniu biegu.

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzymuje pamiątkowy medal. Nie są przewidziane żadne klasyfikacje biegu, prócz klasyfikacji OPEN z zastrzeżeniem braku dodatkowych nagród, pucharów i innych gratyfikacji za zajęte miejsca.

Formularz zgłoszeniowy UWAGA! Zapisy zakończone ze względu na wyczerpanie limitu 180 szt. pakietów startowych. Można przyłączyć się do biegu bez pakietu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu.