Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej - sport 2020

Szczegóły na stronie
http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html