Zarządzenie Burmistrza

W Kościanie funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych a ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w mieście. Podejmując ważne, społeczne działania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

Aktywność organizacji pozarządowych dotyczy różnych dziedzin życia, takich jak pomoc chorym, starszym, biednym, niepełnosprawnym, bezdomnym, dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, upowszechnianie kultury i zdrowego stylu życia. Dzięki tej aktywności, podejmowanej samodzielnie lub we współpracy z władzami samorządowymi, w istotny sposób zostaje wzbogacony zakres działań na rzecz mieszkańców miasta, przede wszystkim tych najbardziej potrzebujących opieki i wsparcia.

Zarządzenie wewnętrzne nr 24/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie: „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościana oraz określenia procedury jej aktualizacji.