Zdaj Angielski z Sukcesem

Miejscowość: Kościan
Miejsce: ul. Bernardyńska
Data zakończenia: 2019-10-12
Organizator: SJO Kościan

Zdaj Angielski z Sukcesem, konkurs organizowany przez CJO Sukces pod patronatem Burmistrza Miasta Kościana

Konkurs odbywa się dla różnych grup wiekowych.

1 konkurs jest dla uczniów szkół podstawowych i jest podzielony na kategorie wiekowe ( klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) i odbywa się w szkołach.

Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa u swoich nauczycieli j.ang w terminie do 09.10 .2019.

Konkurs w szkołach podstawowych odbędzie się 16.10. w godzinach

11.00-11.45 ( klasy 1-3),

12.00-12.45( klasy 4-6)

13.00-13.45 ( klasy 7-8)

Drugi konkurs jest skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Odbędzie się 12.10. 2019 r. o godz. 11.00 w auli . Zgłoszenia są przyjmowane mailowo (sukceskoscian@onet.pl) w terminie do 05.10.2019r.

 

Najwyższa ilość punktów oraz czas oddania arkusza decyduje o zwycięzcy.

Laureaci konkursu otrzymują:

·         za pierwsze miejsce – stypendium naukowe na zajęcia grupowe z języka angielskiego  w Centrum Języków Obcych Sukces  w terminie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r.

·         za drugie i trzecie miejsce – nagrody rzeczowe.

·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Centrum Języków Obcych Sukces S.C.

 

przy ul. Kwiatowej 1 w Kościanie, w dniu  09.11.2019r. o godz.14.00

Regulamin konkursu oraz dokumentacja RODO wkrótce będą dostępne na stronie www.cjosukces.pl