Programy UE

Zerwanie oficjalnej współpracy z Istrą i wsparcie dla Ukrainy

Na sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 3 marca br. podjęte zostały dwie uchwały dotyczące obecnej sytuacji na Ukrainie. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie uchylenia dotychczasowej uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej z rosyjskim miastem Istra, dając jednocześnie Burmistrzowi Miasta Kościana upoważnienie do rozwiązania umowy partnerskiej z 29 listopada 2001 roku.

Burmistrz Miasta Kościana w dniu 4 marca 2002 roku pisemnie zerwał umowę partnerską z rosyjskim miastem, wystosowując pismo do władz okręgu miejskiego Istra.

Druga ważna uchwała dotyczyła wsparcia Ukrainy. Radni jednogłośnie wyrazili stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie przez władze Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta oraz solidarność z mieszkańcami Ukrainy i ich walką o zachowanie wolności. Tym samym radni zadeklarowali gotowość do pomocy humanitarnej Ukraińcom i Ukrainkom, jakiej Kościan oraz jego społeczność może udzielić uchodźcom wojennym.  

Treść uchwał:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiKosciana/document/818330/Uchwa%C5%82a-XXXI_406_22

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiKosciana/document/818378/Uchwa%C5%82a-XXXI_407_22