Programy UE

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Koscian im. hm. Floriana Marciniaka

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Koscian im. hm. Floriana Marciniaka
Komenda Hufca ZHP Kościan

Ul. Bernardyńska 2 p. 30
64-000 Kościan
Tel. 065 5121821; Kom. 602489410

e-mail: koscian@zhp.wlkp.pl

Nr KRS 0000266321 -Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska z dopiskiem Hufiec Kościan

Godziny urzędowania: 9.00-15.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną
Ilość członków stowarzyszenia: 600

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Kościan im. hm. Floriana Marciniaka posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Izabela Chłapowska - Komendantka hufca

Cele i zadania statutowe Stowarzyszenia:

  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka
  2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów
  3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
  4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
  5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą