Programy UE

Zwiedzamy Miasto Kościan. Monografia krajoznawcza.

Opracowanie Włodzimierza Kozłowskiego na podstawie inwentaryzacji krajoznawczej przeprowadzonej w latach 1986-87. Inwentaryzacji dokonał zespół w składzie: Paweł Łęcki, Andrzej Łęcki, Justyna Małecka oraz P. Piastowski. W trakcie inwentaryzacji opisano wszystkie obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, drzewa, pomniki przyrody. Materiały z inwentaryzacji wraz z własnymi opracowaniami autora stanowią całość publikacji.

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zarząd Oddziału w Kościanie.

Z publikacją można się zapoznać w czytelni i wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 28, tel. (65) 512-00-40.