ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany “GPROMiP"

W zał. publikujemy ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany “Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 – 2027 z perspektywą do 2032 r.”

Pliki do pobrania