Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 czerwca 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 19.06.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 0
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 7
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 1 (izolacja domowa)

 

2. Przypominam, że lokalni przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki finansowe w związku z pandemią koronawirusa mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
  • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej,
  • rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty, umorzenia w części lub całości czynszu z tytułu najmu i dzierżawy.

Złożone wnioski będą rozpatrywane indywidualnie na zasadach określonych przepisami prawa.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Biurem Podatków i Windykacji tel. 65 512 11 11 wew. 203 lub 205, e-mail: koscian@koscian.pl.
Wnioski do pobrania znajdują się tutaj.

 

3. 9 czerwca otwarta została kryta pływalnia w Kościanie. Basen funkcjonuje w nowym reżimie sanitarnym dostosowanym do obowiązujących wytycznych epidemiologicznych związanych z COVID-19. Więcej szczegółów związanych z zasadami korzystania z pływalni znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie (https://rekreacyjny.koscian.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 65 512 04 77.

 

4. Na czwartek (25 czerwca) zaplanowana jest XV Sesja Rady Miejskiej Kościana, która zostanie przeprowadzona ponownie w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://rada.koscian.pl. Transmisja online dostępna będzie na kanale Urzędu Miejskiego Kościana na Youtube.

 

5. Jako Burmistrz Miasta Kościana przyjąłem Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2019 rok zarządzeniem nr 250/20. Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.

 

6. Trwają przygotowania do bezpiecznego pod względem epidemiologicznym i sprawnego przeprowadzenia na terenie Kościana planowanych na dzień 28 czerwca wyborów prezydenckich. Informuję, że dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 mieszcząca się dotychczas w Wieży Ciśnień, ul. Czempińska 2 w Kościanie, zostaje przeniesiona na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie ul. ABPA Antoniego Baraniaka 1 w Kościanie. Jednocześnie przypominamy, że w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 wchodzą następujące ulice: Czempińska, Czereśniowa, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Ogrody, Wiśniowa. Pozostałe lokale wyborcze bez zmian - zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów (Obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana – menu „Wybory”).

 

7. W celu zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli/oddziałów przedszkolnych pełnego bezpieczeństwa odstępujemy w tym roku od organizacji tzw. dyżurów wakacyjnych, które powodowały przemieszczenie się dzieci między placówkami. Przestrzegając obowiązujących wytycznych GIS, MZ i MEN, przedszkole/oddział przedszkolny zapewni opiekę swoim dzieciom w terminach ustalonych przez dyrektora jednostki oświatowej. Opieka adresowana jest w pierwszej kolejności do dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych jednostek oświatowych.

 

8. Na bieżąco analizujemy budżet, tak aby w sytuacji zmniejszonych wpływów budżetowych wiedzieć, gdzie można szukać oszczędności. Już w kwietniu wydałem dyspozycję wszystkim jednostkom samorządu oraz biurom i wydziałom Urzędu w sprawie ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnego minimum. Nie rozpoczynamy także nowych inwestycji, ograniczamy się do zakończenia tych już rozpoczętych. Powyższe działania mają na celu utrzymanie płynności finansowej Gminy Miejskiej Kościan, zapewniając jednocześnie realizację zadań umożliwiających sprawne funkcjonowanie samorządu.

 

9. Cały czas obowiązuje ograniczenie w swobodnym poruszaniu się klientów po siedzibie Urzędu. Obsługa bezpośrednia odbywa się wyłącznie w punkcie obsługi zlokalizowanym przy wejściu do budynku z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym przypominam o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Kościana. Zostało ono przygotowane z myślą o ułatwieniu załatwiania spraw urzędowych prosto z domu lub biura, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim Kościana, co jest szczególnie istotne w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie daje Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (https://koscian.eboi.pl) należy posiadać Profil Zaufany e-Puap. Jest to darmowa alternatywa dla podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem dla usług świadczonych przez administrację. Z uwagi na panującą epidemię dla ułatwienia uzyskania profilu zaufanego e-Puap została wprowadzona usługa „Tymczasowego Profilu Zaufanego”, która umożliwia uzyskanie profilu bez konieczności wychodzenia z domu. Szczegóły nowej usługi dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

 

10. Zachęcam do bieżącego śledzenia aktualnych zasad i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zamieszczanych w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomimo łagodzenia obostrzeń, proszę Państwa o rozsądne i przemyślane postępowanie. Epidemia cały czas trwa, dlatego musimy zachowywać się odpowiedzialnie oraz przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz