Programy UE

Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie

Zakończono realizację projektu „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 746 120,16 zł, dofinansowanie ze środków UE to 1 326 924,51 zł, przy wkładzie własnym Gminy Miejskiej Kościan - 419 195,65 zł. Projektem objęte zostały 3 obiekty: budynek Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej  nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie.

Głównym założeniem projektu było wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej mającej na celu podwyższenie standardów i poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i adaptacyjnych, a tym samym zapewnienie dzieciom lepszych warunków „startu edukacyjnego”.

W czasie ferii zimowych w styczniu br. w każdej ze szkół zostały doposażone sale lekcyjne w sprzęt multimedialny umożliwiający prowadzenie zajęć tematycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowej. W SP 1
i 3 po dwie sale językowe (po 15 stanowisk dla uczniów), w SP 2 – jedna sala językowa dla 30 uczniów. W każdej placówce zmodernizowano dwie sale przyrodnicze, jednej sali matematycznej. Sale językowe zostały wyposażone w biurka z zestawami komputerowymi z słuchawkami z mikrofonami, umożliwiającymi odsłuchy
i nagrywanie wymowy uczniów, w salach znalazły się również głośniki, monitor interaktywny, a komputery uczniów i nauczyciela połączone w systemie umożliwiające współpracę. Pozostałe sale przedmiotowe zostały wyposażone w zestawy interaktywne - tablice interaktywne z projektorami. Łącznie wartość tego zadania wyniosła 590 374,17 zł.

W grudniu 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 zakończono budowę dźwigu osobowego hydraulicznego (udźwig 630 kg) za kwotę 587 239,99 zł. Winda umożliwia dotarcie uczniów niepełnosprawnych do pięter 3 sektorów budynku (4 przystanki) m.in. części w której znajduje się biblioteka, stołówka, doposażone sale językowe
i przyrodnicze.

W roku 2016 przy Szkole Podstawowej nr 1 przebudowano istniejące asfaltowe boisko szkolne o wymiarach 20x40 m na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1012 m2, wymiarach 23 x 44 m. W ramach zadania wbudowano energooszczędne oświetlenie boiska z możliwością sterowania bezprzewodowego. Dodatkowo wykonano odprowadzenie wód deszczowych z płyty boiska wielofunkcyjnego
do kanalizacji deszczowej poprzez zbiornik retencyjny oraz przepompownię znajdującą się w zbiorniku. Teren boiska został ogrodzony, ogrodzenie stanowi funkcję piłkochwytów. Wartość inwestycji wyniosła 568 506,00 zł.

 

Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2, 3 w Kościanie. Banner - flaga Unii Europejskiej, herb województwa Wielkopolskiego oraz logo Programu Funduszy Europejskich
Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2, 3 w Kościanie. Banner - flaga Unii Europejskiej, herb województwa Wielkopolskiego oraz logo Programu Funduszy Europejskich