Programy UE

Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach Programu zostanie zrealizowana przebudowa ul. Bocznej w Kościanie. Całkowity koszt inwestycji po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 4.531.078,80 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 95% wartości całkowitego wynagrodzenia tj. 4.304.524,86 zł. W pozostałej części inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Gminy Miejskiej Kościan.

Inwestycja obejmuje w szczególności prace rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni chodnika, jezdni, zjazdów, zatok postojowych z kostki betonowej, budowę urządzeń spowalniających ruch – wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania drogowego oraz nasadzenie nowych drzew wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zieleni.