Programy UE

Urząd Miejski Kościana

Burmistrz Miasta Kościana

Burmistrz Miasta Kościana

przyjmuje interesantów
w poniedziałek w godz. 12.00-16.00
tel./fax 65 512-27-00
tel. 65 512-11-11 wew. 222
sekretariat - pok. 106, I piętro

Zastępca Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta Kościana

tel. 65 512-17-00
tel. 65 512-11-11 wew. 222
sekretariat - pok. 106, I piętro
e-mail: koscian@koscian.pl

Urząd Miejski Kościana

Urząd Miejski Kościana

Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. centrala 65 512-11-11, 512-14-66, 512-04-56, 512-12-73
fax 65 512-27-00
e-mail: koscian@koscian.pl
strona www: www.koscian.pl

Czas pracy:

pn 7.15-16.15
wt-czw 7.15-15.15
pt 7.15-14.15

NIP: 698-000-99-86
REGON: 000525748

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kościanie, 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

Sekretariat Urzędu Miejskiego

tel./fax 65 512-27-00 - Burmistrz Miasta Kościana
tel. 65 512-17-00 - Zastępca Burmistrza Miasta
tel. 65 512-11-11 wew. 222
pok. 106, I piętro

Biuro Obsługi

tel. 65 512-20-30
tel. 65 512-11-11 wew. 101
parter, główny hol Urzędu Miejskiego

Sekretarz

Sekretarz

tel. 65 512-11-11 wew. 209
sekretariat - pok. 106, I piętro

Skarbnik

Skarbnik

tel. 65 511-91-82
tel. 65 512-11-11 wew. 208
pok. 108, I piętro

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

tel. 65 512-13-50
tel. 65 512-11-11 wew. 206
pok. 101, I piętro
e-mail: rada@koscian.pl

Dyżur: poniedziałek 15.30-16.30

Biuro Rady

Biuro Rady

tel. 65 512-13-50
tel. 65 512-11-11 wew. 206
pok. 101, I piętro
e-mail: rada@koscian.pl

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

tel. 65 512-13-00
tel. 65 512-11-11 wew. 213
tel. 65 512-11-11 wew. 214
e-mail: or@koscian.pl
pok. 104, I piętro

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

tel. 65 511-43-45
tel. 65 512-11-11 wew. 305 (Kierownik Biura)
tel. 65 512-11-11 wew. 306
e-mail: bzp@koscian.pl
pok. 204, II piętro

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

tel. 65 512-18-38
tel. 65 512-11-11 wew. 216
e-mail: kos@koscian.pl
pok. 122, I piętro

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

tel. 65 512-11-11 wew. 104, 105, pok. 1, parter
tel. 65 512-11-11 wew. 106 (Naczelnik Wydziału), pok. 2, parter

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Rynek 1 (ratusz) 

e-mail: soo@koscian.pl

Tel. 501 975 728 - Ewidencja ludności, dowody osobiste

tel. 501 974 281 - Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 501 976 607 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

tel. 65 512-11-11 wew. 307 (Naczelnik Wydziału)
tel. 65 512-11-11 wew. 308, 309, 310, 311 pok. 204A, 204B, 205, 206, II piętro

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

tel. 65 512-22-23
tel. 65 512-11-11 wew. 303, 304, 302 (Naczelnik Wydziału)
pok. 202, 203 , II pietro

Biuro Informatyki

Biuro Informatyki
tel. (65) 512-11-11 wew. 212
pok. 105, I piętro

Biuro Finansowo-Księgowe

Biuro Finansowo-Księgowe

- obsługa finanansowo-księgowa Urzędu Miejskiego
tel. 65 512-11-11 wew. 201, 202
pok. 114, 115 I piętro

Biuro Podatków i Windykacji

Biuro Podatków i Windykacji

- sprawy podatków, opłat lokalnych i windykacji należności
tel. 65 512-11-11 wew.203, 205
pok. 112, I piętro

Biuro Budżetu

Biuro Budżetu

- sprawy planowania, budżetu i analiz ekonomicznych
tel. 65 512-11-11 wew. 207
pok. 109, I piętro

Biuro Radców Prawnych

Biuro Radców Prawnych

tel. 65 512-11-11 wew. 204,
pok. 114, I piętro

Straż Miejska

Straż Miejska

tel. 65 512-63-25
kom. 505 030 595
ul. Dworcowa 1
e-mail: strazmiejska@koscian.pl

Kancelaria

Kancelaria

- sprawy korespondencji z Urzędem Miejskim Kościana
tel. 65 512 11 11 wew. 101
parter, punkt informacyjny

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

tel. 65 512-62-17
tel. 65 512-11-11 wew. 301

e-mail: promocja@koscian.pl 

pok. 200, II pietro