Programy UE

Obwodnica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kościanie za obwodnicą

Uchwała nr XI/104/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2007 r. nr 147 poz. 3214)