Programy UE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego Kościana

URZĄD MIEJSKI W KOŚCIANIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.koscian.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2014-09-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2017-10-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi dnia:2020-10-20
 • Ostatnia aktualizacja 29-03-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: tel. 61 854 15 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba Urzędu Miejskiego w Kościanie przy al. Kościuszki 22 wyposażona jest w windę zewnętrzną, przy której znajdują się miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych (trasa pomiędzy pozbawiona jest barier architektonicznych). Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek przywoławczy (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Przy klatkach schodowych zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Pomiędzy windą a Biurem Obsługi wyeliminowane zostały bariery architektoniczne. Pracownik Biura Obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie na parter do Biura Obsługi w celu obsłużenia osoby z niepełnosprawnością. Po zakończeniu obsługi pracownik Biura Obsługi służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu urzędu.

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie ul. Rynek 1 (Ratusz - parter) obecnie znajduje się w przebudowie. W ramach prac wykonane zostaną udogodnienia architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Inne udogodnienia

Za budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu w pobliżu windy są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacja do dostępności języka migowego (link) http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/obsluga-osob-nieslyszacych.html

Lista aplikacji mobilnych

eKoscian - aplikacja mobilna prezentująca wybrane informacje oraz dane dostępowe z poziomu Platformy Usług Publicznych. Aplikacja pozwala również użytkownikom na wysyłanie zgłoszeń wraz ze zdjęciem bezpośrednio do Urzędu.

Linki do pobrania:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sputnik.koscian&hl=pl

Microsoft Store https://www.microsoft.com/pl-pl/p/ekoscian/9nkq6n5wzfw3?activetab=pivot:overviewtab