Programy UE

Śmigielska - szkoła

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Śmigielskiej. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie

Uchwała nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2007 r. nr 147 poz. 3216)