Kościan w liczbach


Powierzchnia: 8,8 km2


Liczba ludności: 23.880 os. (stan na 30 VI 2019r.)


Struktura demograficzna wg wieku: (stan na 31 XII 2017 r.)

  • przedprodukcyjny 17,23%
  • produkcyjny 60,95%
  • poprodukcyjny 21,82%

Liczba bezrobotnych: 293 osób, w tym kobiety 69,3 % (stan na 31 XII 2017 r.)


Liczba podmiotów gospodarczych: (stan na 31 XII 2017 r.)

Ogółem: 2809

w tym w sektorze:

  • rolniczym 79
  • przemysłowym 259
  • budowlanym 347

Infrastruktura komunalna

Ludność korzystająca z sieci:

  • wodociągowej 100%
  • kanalizacyjnej 99,5%

Drogi gminne

ogółem: 33,3 km
w tym:

  • drogi utwardzone 25,91 km

Dane statystyczne znajdą Państwo również na stronie Urzędu Statystycznego 

http://poznan.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/


Szerokość geograficzna: 52 st. 04’ 40’’ północnej


Długość geograficzna: 16 st. 36’ 12’’ wschodniej


Wysokość: 75-85 m nad poz. morza