Kościan w liczbach


Powierzchnia: 8,8 km2


Liczba ludności: 23.838 os. (stan na 31 XII 2015r.)


Struktura demograficzna wg wieku: (stan na 31 XII 2014 r.)

  • przedprodukcyjny 16,87%
  • produkcyjny 63,33%
  • poprodukcyjny 19,8%

Liczba bezrobotnych: 491 osób, w tym kobiety 62,2 % (stan na 31 XII 2014 r.)


Liczba podmiotów gospodarczych: (stan na 31 XII 2014 r.)

Ogółem: 2831

w tym w sektorze:

  • rolniczym 78
  • przemysłowym 262
  • budowlanym 350

Infrastruktura komunalna

Ludność korzystająca z sieci:

  • wodociągowej 100%
  • kanalizacyjnej 99,5%

Drogi gminne

ogółem: 33,3 km
w tym:

  • drogi utwardzone 25,91 km

Dane statystyczne znajdą Państwo również na stronie Urzędu Statystycznego 

http://poznan.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/


Szerokość geograficzna: 52 st. 04’ 40’’ północnej


Długość geograficzna: 16 st. 36’ 12’’ wschodniej


Wysokość: 75-85 m nad poz. morza