Programy UE

Harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów

Eco harmonogram tutaj

Harmonogramy w załączonych plikach (na dole strony) format PDF.

Informacja dla mieszkańców w sprawie zasad segregacji obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. 

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=2&artykul=62&akcja=artykul

Wpisz swój adres i pobierz harmonogram:

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=13&strona=1

Informujemy, że  od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawiają swoją działalność Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wszystkie  PSZOK otwarte będą w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu.

W trakcie oddawania odpadów w PSZOK  należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).

Komunikat - odbiór odpadów w rejonie rynku

 

Informacja dla mieszkańców Miasta Kościana

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. usługę odbioru i transportu odpadów na terenie Miasta Kościana świadczy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOMUNALNIK SP. Z O. O. O/NYSA UL. ŚWIĘTEGO JERZEGO 1a 50-518 WROCŁAW

Telefony kontaktowe:

- w sprawie dzierżawy pojemników, kluczy, kodów dostępu
tel. 77 433 06 82

- w sprawie reklamacji
biuro@komunalnik.net
tel. 77 433 06 82

- w sprawie zgłaszania chęci skorzystania z odpłatnej usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne
tel. 533 70 18 41

3. Poza ww. terminami odbioru odpady dostarczyć można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bonikowie - teren dawnego składowiska odpadów

Punkt czynny jest w następujące dni tygodnia:

w poniedziałek od 10 .00 do 16.00

w środy od godz. 10.00 do 16.00

w soboty od godz. 8.00 do 16.00

Odpady do PSZOK dostarczyć należy we własnym zakresie

Regulamin PSZOK

http://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=15&dzialy=15&akcja=artykul&artykul=16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta Kościana przyjmowane są w Urzędzie Miejskim  Kościana, al. Tadeusza Kościuszki 22, pokój 122, telefon (65) 5 12 18 38.

Więcej  informacji na temat gospodarki odpadami

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu

Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 61 2826303, 61 2823358

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=10&strona=1