Programy UE

Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

W ramach Programu zostanie zrealizowana Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie. Całkowity koszt inwestycji po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 1 439 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 95% wartości wynagrodzenia tj. 1 367 050,00 zł. W pozostałej części inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Gminy Miejskiej Kościan.

Inwestycja obejmuje prace rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni chodnika, jezdni, zjazdów, zatok postojowych z kostki betonowej, budowę urządzeń spowalniających ruch – skrzyżowań wyniesionych, wykonanie oznakowania oraz nasadzenie nowych drzew wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zieleni.

Flaga i godło RP wraz z logo programu Polski Ład i opisem inwestycji
Flaga i godło RP wraz z logo programu Polski Ład i opisem inwestycji